Episode01-سه شنبه سیاه

پیشنهاد اپیزود به دیگران:

سه شنبه سیاه | داستان بزرگترین سقوط بورس وال استریت ۱۹۲۹

سه شنبه ای که، زندگی خیلی از مردم جهان رو به خاک سیاه نشوند، سه شنبه ای که، برای همیشه در تاریخ جهان به یک نام معروف شد...

پخش زنده

در این اپیزود می‌شنوید...

سه شنبه ای که، زندگی خیلی از مردم جهان رو به خاک سیاه نشوند، سه شنبه ای که، برای همیشه در تاریخ جهان به یک نام معروف شد.